Изберете страница

Описание

Прост и модерен измервателен уред за лентови везни. Клавиатура с шест бутона за въвеждане на данни. Изисква се настройка само на 18 работни параметъра за точна и надеждна работа на везната. Пригодим за монтаж както на хоризонтални, така и на вертикални повърхности.

Серийна комуникация чрез Modbus, Ethernet с мрежова връзка 10/100 Mbaud.

Опция- Profibus DP-V0, DeviceNet and Ethernet/IP.