Изберете страница

Описание

Легализиран за търговски цели

Температурен обхват от -30 до +60 и за търговски цели от -30 до +40.

Четири внедрени USB порта (за PC kлавиатура, принтер, калибрираща памет и увеличение на паметта).

Wireless комуникация чрез Bluetooth, като опция предлагаме и сериен интерфейс. Версия с два измервателни канала увеличава ефикасността, като се извършва паралелно измерване и захранване на двата канала. Пълнещите или разтоварващи везни могат лесно да се комбинират по едно и също време. Подходящ за кранови везни с два подемника, като измерва паралелно теглата на товарене на подемниците.