Изберете страница

Описание

Мултифункционален уред, използващ се за отчитане и претегляне на материалният поток, непрекъснато дозиране и зареждане на материал в дозиращи системи. Използва се както при дозиращи системи, разходомери, така и при лентови везни. Основната му функция е претегляне и контролиране на материала.

Серийна комуникация чрез Profibus, ProfiNet, Ethernet, Device net.

Лесна конфигурация на параметрите чрез ЕasyServe (PC софтуер), мрежови изход за следене на данните в реално време на PC.