MULTIRAIL WheelScan – прецизна система за диагностика на влакови колела

Описание

MULTIRAIL WheelScan е уникална диагностична система, извършваща анализ на колелата на железопътните превозни средства. Ранното разпознаване на прекомерните натоварвания по железопътната линия и доброто поддържане на превозните средства по нея са важни предпоставки за обслужването и безопасността при използване на железопътната линия.

MULTIRAIL WheelScan обхваща следните основни функции:

Разпознава и локализира равнинните точки на колелото.
Дава резултати за индивидуалните колела и вагони.
Разпознава различни видове вагони.
Съхранява и принтира данните от диагностиката.
Показва данните.

· Диагностика на колелата за контрол по безопасността.

· Проверка на всички натоварвания по железопътната линия.

Дължина на диагностичната система – 5 м.; скоростен диагностичен диапазон – неограничен.