Изберете страница

MultiFlex

шнеков дозатор / ротацианен / пневматични инсталации / теглене
Брошура

Описание

Надежден прахозащитен шнеков дозатор в изцяло затворена конструкция.

Системата MultiFlex е конструирана от скоростно-регулиращи шнекове за непрекъснато подаване на насипни вещества. Материалът се извлича от теглещият бункер чрез шнекове. Активаторът в бункера осигурява равномерно изпразване и разпределяне на материала към двата шнека за подаване.
Подходящ е за дозиране на всякакъв тип алтернативни горива (експлозивни и неексплозивни).

Конструиран е за дозиране на материали със специфична плътност между 0.05 и 0.7 т/м3 и с размерност на частиците до 100 мм.

Захранващи бункери до 10 м3

Производителност от 1 до 20 т/час.

Висока константност на подаваният материал, надежност, гъвкавост и лесна поддръжка.