Изберете страница

MechaTron Coni-Flex

дозатор отчитащ теглото на преминалият през него материал/ гравиметричен / обемен /бункер

Каталог

Категория:

Описание

Дозатора MechaTron Coni-Flex е изключително икономично решение за дозиране и непрекъснато подаване на свободно течащи до умерено течащи насипни материали в производството. Пригоден е за приложения, където се изисква надеждно и изключително точно дозиране и непрекъснато подаване на материал с точност над +/- 0.5%.

Уникалният дизайн на гъвкавият Coni-Flex захранващ бункер, с неговият аксиално симетричен вход, гъвкава стена и външен масажиращ възбудител, осигуряват надеждно и постоянно подаване на материала в захранващият бункер на дозатора. Това води до отлично качество при процеса на дозирането, като се предотвратява получаването на слепвания и отлагания на материала в бункера.

Лесна и бърза подмяна на части
Системата може лесно да бъде разглобена и сглобена само от един човек. Ако е необходима подмяна на части, то частите, които са в контакт с материала лесно се изваждат от задната част на дозатора и се почистват или подменят. Предната част на дозатора може изобщо да не бъде обслужвана.

Предимства, които се отплащат

Компактният размер на дозатора, в съчетание с цялостното му окабеляване, пресметнати инвестиционни разходи, лесното му обслужване, както и благодарение на  електронния блок DISOCONT®интегриран в механиката на дозатора, правят Mechatron дозатора изключително мощна и надежда система, която бързо ще отплати разходите по инвестицията му.