Изберете страница

MechaTron 3-A

шнеков дозатор / обемен / гравиметричен / хранително-вкусова индустрия

Категория:

Описание

Проектиран за санитарни приложения

Обемен и Гравиметричен санитарен шнеков дозатор
Шнековият дозатор MechaTron® 3-A е специално проектиран за употреба в хранително-вкусовата и млечната индустрия, където оборудването трябва да отговаря на 3-А санитарни изисквания или еквивалентни на тях. Всички заварки, извивки, уплътнения, повърхностни покрития, контактни и не-контактни материали отговарят на 3-А стандартите.

Дозатора се предлага в различни варианти, като напр. с променливотоков или постояннотоков двигател, FDA/USDA одобрен, Coni-Flex гъвкава конусна захранваща фуния, с различни видове спирали за подаване на материала от 8.5 до 9,300 литра/час. Огромното предимство на дозатора е способността му за лесно разглобяване, почистване, преконфигуриране и обслужване.

Капакът на захранващият бункер във вид на купол и рамата на основата тип отворено дъно ускоряват и оптимизират процеса на оттичането на водата по време и след измиването на устройството. Гладките и фино обработени повърхности на устройството предотвратяват образуването на бактерии.

Характеристики на шнековият дозатор MechaTron® 3-A:

3-A одобрен дозатор за хранително-вкусовата, млечната и санитарната индустрия
Гладки и фино обработени контактни повърхности против образуване на бактерии
Вътрешен захранващ бункер- FDA одобрен
Обемни и гравиметрични конфигурации на дозатора за производителности до 9,300 литра/час