Изберете страница

Описание

Разнообразна, пригодима и надеждна мониторингова система за претегляне, изградена на модулен принцип за измерване на нивото и едно-компонентно дозиране по време на пълнене или разтоварване на бункери. Основната функция на това устройство включва измервателна верига с преобразуване на аналогово-цифров сигнал, четири релейни изхода, три бинарни входа, един аналогов изход, три серийни интерфейса, Ethernet връзка и вход за fieldbus модули.
Подходяща е при голям брой различни и прости/стандартни претегления.