Изберете страница

Disobox Plus – аналогово цифров преобразовател за тегловни датчици

Описание

DISOBOX преобразува входящият аналогов сигнал в изходен цифров.

Използва се както за търговски цели, така и за технологични. Може да се комбинира с електрониката на DISOMAT® или DISOVIEW (Pc софтуер). Най- важната особенност на този нова електроника е, че изходния сигнал от всеки тегловен датчик е индивидуално дигитализиран. Това позволява свързване до осем различни тегловни датчика. По време на работа се анализира всеки датчик и се показва неговата индивидуална стойност. Използва се при автомобилни, железопътни, кранови везни за измерване на тежината на бункери, при системи с важно тегловно разпределение и много други.DISOBOX преобразува входящият аналогов сигнал в изходен цифров.