Изберете страница

Тръбообразен лентов транспортьор

Описание

Товаренето на материал върху лентата на тръбообразният лентов траспортъор става по същият начин както при класическият транспортьор. В областта на товарене с материал транспортната лента се отваря, като специални водещи ролки затварят лентата след процеса на товарене. Лентата добива затворена тръбообразна форма и така става транспортирането на материала до точката на разтоварване, където лентата се отваря автоматично преди материалът да се разтовари.

Тръбообразният лентов транспортьор е подходящ за употреба при терени, имащи хоризонтални и вертикални завой. При тръбообразните лентови транспортьори транспортираният материал се предпазва от външни въздействия. Има възможност за транспортиране на материала както в едната, така и в двете посоки на движение на лентата. Интегрирането на този тип транспортьори във вече съществуващи заводи става лесно, като околната среда остава защитена от потенциални загуби на материал.