Изберете страница

Самопочистващ се сепаратор тип магнитна плоча за поставяне над поток от материал DND-SFX

Описание

Автоматичният магнитен сепаратор с плоча над потока материал е уникално решение за почистване на метални примеси от сухи или полутечни материали.

Този автоматичен сепаратор се използва на места, където металните примеси се улавят от мощни постоянни магнити и автоматично се пренасят от плочата за почистване в страничните бункери за отпадъци. Интервалите за почистване на магнитната плоча могат да бъдат предварително зададени в зависимост от вида на продукта, който се почиства и степента на замърсяване. Магнитната плоча е оборудвана с много силни неодимови магнити (NdFeB), позволяващи най-ефективно почистване на метални примеси.

Основните елементи на магнитния сепаратор с плоча над потока се състоят от отделна конструкция с подвижна плоча, силни постоянни магнити, улей от неръждаема стомана и бункери за отпадъци (за отстранените метални примеси). Подвижната плоча е окачена над улея от неръждаема стомана (или над транспортната лента), като над нея са разположени мощни постоянни магнити, които непрекъснато привличат металните примеси към нея. След това уловените магнитни примеси – на предварително зададени интервали – се транспортират от подвижната плоча в бункерите за отпадъци, като чистият материал се движи върху улея (или върху транспортьора) за по-нататъшна обработка. Автоматичното почистване се извършва с пневматични цилиндри (придвижващи подвижната плоча) и се управляват от предварително програмиран блок за управление. Изработената компактна конструкция от неръждаема стомана DIN 1.4301 осигурява проста и лесна инсталация във вече съществуващи производствени линии и в същото време гарантира висока устойчивост и дълъг експлоатационен живот на цялата система.

Благодарение на изцяло уникалния дизайн, самопочистващият се магнитен сепаратор с плоча над потока позволява автоматично почистване без спиране на производството. Друго неоспоримо предимство е фактът, че материалът, който се почиства не е в пряк контакт нито с магнитните ядра, нито с подвижната плоча. Следователно, дори високата абразивност на обработвания материал не може да доведе до повреда на магнитния сепаратор или до заплаха за непрекъснатостта на работа.

.