Изберете страница

Описание

Магнитния цилиндър (понякога наричан магнитна ролка) е устройство за автоматично и постоянно отстраняване на метали с магнитни свойства от инертни материали.

Ключовата част на машината се състои от набор от феритни или неодимови NdFeB магнити и от външен цилиндър от неръждаема стомана, който се върти на вал заедно с магнитните ядра. Магнитния цилиндър обикновено е неразделна част от лентовия транспортьор (за разлика от магнитния барабан).

Феромагнитните частици (транспортирани по лентовия транспортьор) се улавят от силните постоянни магнити и се влачат по повърхността на цилиндъра отвъд магнитната му ос, където те падат (преди това немагнитните частици падат поради земната гравитацията). Магнитното поле на цилиндъра е високо около 100 mm, поради това е препоръчително слоят на материала върху лентата да не е по-висок от 80 mm. В случай на по-висок слой от транспортирани материали, препоръчваме да комбинирате използването на магнитния цилиндър с нашия лентов магнитен сепаратор или нашата магнитна плоча. Използването на феритни магнити осигурява почти неограничен работен живот, обаче, ако се нуждаете от по-голяма магнитна сила препоръчваме цилиндъра да е снабден с изключително мощни неодимови магнити NdFeB от редки руди (особено в случай на отделяне на малки феромагнитни частици от материали с по-лоши насипни свойства).

Системите с постоянни магнити опростяват отделянето на феритни частици, позволявайки автоматично възстановяване без спиране на производството. В същото време магнитния цилиндър предпазва последващите машини (например шредери, мелници и др) от счупване. Магнитните цилиндри намират приложение в рециклирането и минната индустрия, както и в дърводобивната и пластмасовата промишленост.