Изберете страница

Описание

Магнитният улей MS е предназначен за наклонени тръбопроводни системи, където прилагането на други видове магнитни сепаратори би било трудно или дори невъзможно. За да се постигнат оптимални резултати на почистване, ъгълът на тръбопровода, в който е монтиран магнитната плоча, не трябва да надвишава 45 ° от вертикалата. Магнитните улеи се предлагат в няколко варианта с различна сила на магнитното поле (феритни, по-слаби неодимови типове с N35 магнити, по-силни неодимови типове с N52 магнити) и в тежки и леки варианти, така че да могат да бъдат модифицирани точно според индивидуалните изисквания на клиентите.

Феритната версия се използва за отстраняване на по-големи метални примеси, като винтове, нитове, гвоздеи, шайби (които могат да повредят машината за последваща обработка) главно от малък поток материали. Неодимовите версии са много силни и се използват за почистване от фини метални примеси (като например метални шлици, железни люспи, парчета от машинна обработка на неръждаема стомана и др.) Дори при по-висок слой материал неодимовите магнити могат да улавят частици с размер 60 микрометра, като също така те са способни да премахват и по-големи метални примеси.

Магнитният улей на SOLLAU е снабден с екстракционна плоча, от която уловените метални примеси могат да се отстраняват много лесно. Магнитната врата на сепаратора се освобождава ръчно и се отдалечава от магнитната плоча. След това уловените примеси падат спонтанно. Този магнитен сепаратор е снабден със специална изпъкналост от вътрешната страна на магнитния капак на вратата, осигуряваща максимална ефективност на разделяне и предотвратява избутването на уловените примеси от потока на материала (което би довело до влошаване на качеството на почиствания продукт).

Магнитният сепаратор MS се произвежда или във версия с корпус (т.е. доставя се с част от тръбопровода, завършващ с фланци за свързване към съществуващия тръбопровод на клиента) или в конфигурация без корпус (т.е. доставя се само магнитен улей, който да се внедри в тръбопроводната система на клиента).

Магнитния улей намира приложение в хранително-вкусовата промишленост, производството на фураж, фармацевтичната промишленост, дървопреработващата промишленост, химическата и керамичната промишленост и др.