Изберете страница

Магнитен улей ML-P при тръби с налягане и вакум

Описание

Магнитния улей ML-P е предназначен да отделя феромагнитни частици от бързо течащи (до 25 m/s) течности (но също и прахове) с влошени свойства на изливане. В сравнение с например решетъчните сепаратори, ML-P е подходящ и за течности, съдържащи по-големи парчета материали, влакна или абразивни частици.

Корпусът на сепаратора (изработен от неръждаема стомана) трябва да бъде свързан към тръбопровод (посредством стандартни фланци), за да стане негова неразделна част. На входа на сепаратора има твърда стоманена преграда, която насочва потока на материала върху магнитните плочи (поставени във вътрешните части на вратите на сепаратора) и осигурява висока ефективност на процеса на разделяне (въпреки това, разделителят на материала е разглобяем – следователно, в случай на почистване на много проблемни материали, той може лесно да се извади от сепаратора). Чрез магнитното поле уловените железни замърсители се задържат по време на процеса на отделяне от вътрешната страна на магнитната врата. За постигане на най-ефективно разделяне на магнитните частици този магнитен улей е снабден с изключително силни неодимови (NdFeB) магнити (следователно може да се достигне индукция до 9 000 Гауса в зоната на контакт с течащия материал). В хода на почистването на сепаратора (след спиране на потока на материала) първо се издърпва магнитната врата и след това се обръща. Впоследствие натрупаните феромагнитни замърсители могат да бъдат изчистени от вътрешната страна на вратата (и ако е необходимо, да се изплакнат с силна водна струя). Благодарение на разположените затварящи направляващи пръти, манипулацията с магнитните ядра по време на процеса на почистване е лесна и удобна за използване (дори и при по-големи сепаратори).

Стандартно модела ML-P се произвежда със свързващи диаметри от 100 до 250 мм с устойчивост на налягане до 10 бара. Независимо от това, устойчивостта на налягане, размерите на свързване, както и начинът на свързване към тръбната система (фланци, винтови инсталации и т.н.) могат да бъдат променяни според нуждите на клиента.

Сепаратора ML-P се характеризира със здрава конструкция от неръждаема стомана, голяма ефективност при почистване (благодарение на неодимовите магнити), голям капацитет (никакви нежелани пречки не възпрепятстват потока на материал във вътрешността на тялото на сепаратора) и лесна поддръжка.
Сепараторът намира приложение най-вече в целулозно-хартиената промишленост, тъй като той може да се справи дори и със слепващи и запушващи материали (като напр. по-дългите влакна, които обикновено присъстват в материали, обработени в хартиената промишленост). От друга страна, поради относително голямото разстояние между магнитните врати, сепараторът не е подходящ за извършване на фино почистване на материалите, напр. в хранителновкусовата промишленост.