Изберете страница

Магнитен сепаратор за вграждане в тръбопроводи МТ

Описание

Вграждащият се в тръбопроводи магнитен сепаратор MT (понякога известен още като торпедо или снаряд поради формата си, се използва за улавяне на метални примеси от материали с по-ниски свойства на потока (гранулиран фураж, пластмасов гранулат, дървени стърготини, прахообразни материали в керамичната промишленост и др.), които могат да блокират или запушват класическите решетъчни магнитни сепаратори.

Този сепаратор се състои от корпус от неръждаема стомана, който след свързване към съществуващия тръбопровод (например чрез стандартни или JACOB фланци) става неразделна част от тръбопроводната система. На входа на тялото на сепаратора има разпръскващ конус, който осигурява равномерното разпределение на материалният поток. В допълнение, специални направляващи втулки(монтирани върху вътрешната част на външната обвивка на сепаратора) насочват материала от външната обвивка към магнитната сърцевина (разположена в долната част на централния конус). Поради кръглата форма на конусът и самата обвивка на сепаратора, се постига равномерен и непрекъснат поток на материал през тялото на сепаратора. В допълнение, кръглото напречно сечение на сепаратора в комбинация с разпръскващия конус и силните феритни или неодимови магнити позволяват използването на това устройство не само в напълно вертикални, но и в наклонени тръбопроводни системи.

Докато материалът се движи през сепаратора, металните примеси са изложени на множество магнитни полета, генерирани от множеството магнити разположени от вътрешната страна на цилиндъра.

Благодарение на опростения механизъм за почистване, премахването на уловените метални примеси е много просто.
Когато се отвори вратата на магнитния сепаратор (с интегриран конус), конусът се завърта на 180 ° и магнитните ядра се отстраняват. Когато магнитните ядра се извадят, металните примеси, които са били прикрепени към центъра и дъното на конуса, спонтанно ще отпаднат.

Обикновено вратата на сепаратора се затваря от масивни скрепителни куки, но при специална заявка е възможно да се оборудва вратата на сепаратора с електромагнитна предпазна ключалка.

Този магнитен сепаратор намира приложение в селскостопанската, фармацевтичната, дървопреработващата, пластмасовата, химическата и керамичната промишленост.