Изберете страница

Магнитен решетъчен сепаратор в корпус MRZ

Описание

Магнитният решетъчен сепаратор в корпус е проектиран да почиства метални примеси от течни вещества (като охлаждащи течности и емулсии за различни операции на обработка).

Основните елементи, от които се състои магнитният сепаратор в корпус са магнитни тръби (изработени от неръждаема стомана). Докато течният материал тече около магнитните тръби, много силно магнитно поле (генерирано от неодимови магнити NdFeB вътре в тръбите) улавя всички метални примеси по повърхността им. Комплектите тръби се поставят една над друга (или една зад друга – в случай на вертикално положение на тръбите), като първият комплект тръби се състои от една тръба по-малко. Решетъчното сито – създадено по този начин е в много интензивен контакт с течащия материал и може да улавя дори и най-малките метални примеси, като гарантира изключително висока ефективност на почистване. За най-добри резултати входната част на сепаратора може да бъде оборудвана с дисперсионни конуси, които разпръскват потока на материала върху магнитните тръби. Металните примеси, уловени от магнитните тръби се преместват в задната част на тръбите, където остават защитени от отмиване, докато тръбите не бъдат почистени.

По време на почистването магнитните ядра се изтеглят от тръбите (ръчно или пневматично) в горната част на корпуса на сепаратора. Уловените магнитни примеси падат спонтанно. Благодарение на затворената версия на магнитния решетъчен сепаратор неодимовите ядра нямат необходимост от поддръжка. Ако използвате магнитния решетъчен сепаратор в корпус, ще подобрите качеството на крайните си продукти, ще можете да използвате охлаждащите течности многократно и най-вече вашите скъпи машини ще бъдат защитени. Размерите, както и дизайнът на магнитния сепаратор могат да се регулират според нуждите на клиента.
Магнитният сепаратор намира приложение основно в инженеринга.