Изберете страница

Описание

Магнитният барабан е устройство за автоматично и постоянно отстраняване на метали с магнитни свойства от инертни материали. Системите с постоянни магнити опростяват отделянето на феритни частици, позволявайки автоматично възстановяване без спиране на производството. В същото време магнитният барабан защитава последващите машини (например шредери, мелници и др.) от счупване. Ключовата част на машината се състои от вътрешно магнитно ядро с форма на полумесец (направено от феритни или неодимови магнити NdFeB) и външен барабан от неръждаема стомана, който се върти на вал около фиксираните магнитни ядра. Силните постоянни магнити улавят и влачат феромагнитните примеси по повърхността на въртящия се барабан. Феритните парчета отпадат отвъд магнитната ос на барабана.

Магнитният барабан може да бъде поставен на изхода на транспортната лента или под бункер (за разлика от магнитния цилиндър магнитният барабан не е неразделна част от транспортьора). Възможно е да се достави магнитния барабан и в корпус от неръждаема стомана с два изхода към бункери. Немагнитните материали попадат в първия бункер, а уловените метални примеси се транспортират по повърхността на барабана и падат отвъд магнитната ос на барабана във втория бункер.

Магнитният барабан е наистина многофункционален, той може да събира малки и големи феромагнитни части (размерите на барабана и вида на постоянните магнити могат да се адаптират към нуждите на клиента).

Използването на феритни магнити гарантира почти неограничен работен живот, но ако имате нужда от по-висока магнитна сила, препоръчваме барабанът да е снабден с изключително мощни неодимови магнити NdFeB (особено в случай на отделяне на малки феромагнитни частици от материали с по-лошо насипно състояние). Ние доставяме магнитния барабан отделно или в корпус от неръждаема стомана. Ако е необходимо, корпусът може да бъде оборудван и с фланци за изпускателни съединители, които позволяват свързването на машината към вентилационната система на клиента (за да се изтеглят отделените примеси). Магнитните барабани намират приложение в рециклирането и минната индустрия, както и в дърведобивната, пластмасовата, керамичната, стъклената и хранителновкусовата промишленост.

Много-барабанен магнитен сепаратор

Много-барабанният магнитен сепаратор е магнитната система, съставена от няколко барабана, която опростява и ускорява улавянето на нежелани феромагнитни замърсители (включително слабо магнитна неръждаема стомана). Силните постоянни магнити улавят и влачат феромагнитните примеси по повърхността на въртящите се барабани. Феритните парчета падат извън магнитната ос на горния барабан, пречистеният материал се излива върху барабана, разположен отдолу, където процесът на отделяне се повтаря по същия начин.