Изберете страница

Линейно движещи вибрационни сита LinaClass

Описание

Предлагаме едно-платформени, дву-платформени и три-платформени вибрационни сита за отделяне на вода, промивка на материалите, отстраняване на шлам, трошачен релеф, сухо пресяване и класификация на фракциите в зависимост от тяхната големина.

Нашите сита са уникални и се изработват в зависимост от нуждите на клиентите ни. Преди доставка се извършва вибрационна диагностика и тестови проби от Schenck Process за доказване качеството на ситата.

Пресяване на материал с температура до 950 °C.

Ширина до 4500 mm.

Дължина до 11500 mm.

Капацитет до 3000 t/h