Изберете страница

Кръгово движещи вибрационни сита RotaClass

Описание

Едно-платформени, дву-платформени и три-платформени кръгово движещи вибрационни сита.

Ширина от 1300 mm до 2500 mm.

Дължина от 4000 mm до 7000 mm.

Гарантиран живот 15000 работни часа.

Поддръжка: маслената смазка на ротационният силов възбудител трябва да се подменя междинно на всеки 1000 работни часа. Преди доставка се извършва вибрационна диагностика и тестови проби от Schenck Process за доказване качеството на ситата. Предлагаме сервиз след покупка.