Изберете страница

Описание

Материалът се подава откъм товарната точка на вълнообразният лентов транспортьор. Транспортьорът е снабден с предварителен конвейер или силоз, под който е монтирана захранваща система, която определя точното подаване на материал към отделните секции на вълнообразният лентов транспортьор. Разтоварването и освобождаването на материала става посредством неговото собствено тегло, центробежна сила или посредством наличието на стръскващо устройство.

Като предимства се изтъкват възможността за вертикално транспортиране на материал, лесното внедряване в съществуващи заводи, минималното прахо-образуване, екологична сигурност на системата и т.н.