Изберете страница

ГоПроджект ЕООД внедри система за управление на качеството, която е оценена и одобрена в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015

Област на приложение:
Доставка, въвеждане в действие и сервиз на машини, съоръжения и системи за теглене, дозиране, транспортиране, термична обработка, пулверизация и класификация, пресяване, филтрация на въздух, автоматизация, проверка на лентови везни в промишлеността