Изберете страница

СЕРВИЗ И УСЛУГИ

Добър сервиз

Дейностите на GoProject Ltd. не свършват с доставката и предаването на готовото съоръжение на клиента. Всеки уред, машина и система имат нужда от грижа, поддръжка и постоянна диагностика – това предотвратява по-големите повреди и удължава живота на съоръжението. Истината е, че ако няма добър сервиз, техниката може да стане не просто неефективна, ами и животозастрашаваща, като последствията могат да бъдат и фатални.

Квалифициран персонал

Ние разполагаме с квалифициран и опитен сервизен персонал, както и с необходимите технически средства за извършване на гаранционно и извън гаранционно обслужване, сервиз и поддръжка на доставяните съоръжения. По този начин ние гарантираме дългосрочната експлоатационната сигурност и безупречното функциониране на изделието, като удължаваме неговият живот.

Нашият сервизен персонал е на разпаложение 24/7, като при необходимост е в състояние да реагира бързо и гъвкаво. В случай на авария можем да бъдем на площадката на клиента до 24 часа от уведомяването ни.

Поддържаме на склад основни резервни части. Предлагаме изгодни условия за абонаментно сервизно обслужване. Провеждаме обучения по експлоатация и обслужване на съоръженията, като обучените сътрудници ще получат най-актуалното ниво на познанията.