Изберете страница

Екип/Ръководство

инж. Георги Драгомиров Димитров

инж. Георги Драгомиров Димитров

Имам придобита образователно квалификационна степен Бакалавър (през 2009 г.) и образователно квалификационна степен Магистър (през 2011 г.) в Технически Университет-София, специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”.

В периода от 2009 до 2018 година работих във фирма Антем ООД, като сервизен инженер в областта на тегленето и дозирането и изпълнявах функцията “Главен отговорник за представителството на фирма Schenck Process GmbH и фирма Prueftechnik GmbH за България”.

Извършвайки служебните си задължения натрупах богат опит в консултирането на клиенти, предлагането и внедряването(въвеждането в експлоатация) на нови съоръжения, сервиз, гаранционно и след гаранционно обслужване на системите на по-горе споменатите фирми.

Познания и опит освен в областта на тегленето и дозирането, имам и в областта на съосяването, вибродиагностиката и балансирането.

Участвал съм в реализацията на множество проекти, като част от тях са за следните клиенти: Асарел Медет, Аурубис, Актемиум Беа Балкан, Солвей Соди, Тец Варна, Тец КонтурГлобал Марица Изток 3, Тец Марица Изток 2, Мини Марица Изток, Кнауф, Холсим, Девня Цимент, Агрополихим и др.

От 2018 г. съм Управител на фирма GoProject Ltd., която е официален представител и дистрибутор на фирма Schenck Process GmbH за България.

 гл. ас. д-р инж. Божидар Петков Джуджев

гл. ас. д-р инж. Божидар Петков Джуджев

От 2016 г. година съм главен асистент в Технически Университет-София. През 2015 г. успешно защитавам докторантура и получавам образователна и научна степен „доктор“ по направление Електрически измервания. Имам богата научна и публикационна дейност в направления електрически и неелектрически измервания. Член съм на Съюз на метролозите в България (от 2015 г.), Българско Академично Метрологично Дружество (от 2019 г.), IEEE Membership (от 2019 г.) и IEEE Instrumentation and Measurement Society Membership (2019 г.). От 2012 г. участвам и помагам в организирането и провеждането (от 2016 г.) на международна конференция Метрология и метрологично осигуряване.